FIREWALL בבית
דפנה ינין

כן.

ההמלצה היא להתקין חומת אש על מחשב המחובר לרשת.

חומת אש מגינה על מחשבך מפני תעבורה של תוכנות זדוניות המגיעה מהאינטרנט.

מה חדש בקהילת הסייבר