אפליקציות לניהול סיסמאות
Dafna

מומלץ להשתמש באפליקציות רשמיות ומוכרות בתחום.

בנוסף מומלץ להגן על האפליקציה בסיסמה.

מה חדש בקהילת הסייבר