סליידר המכיל שקופיות המציגות מאמרים מקודמים. ניתן לדפדף בין השקופיות באמצעות חצים ימינה ושמאלה

בשנתיים האחרונות התרחשו שני אירועי אבטחת מידע במאגר הביומטרי של מדינת ישראל. בניגוד לחוק המאגר הביומטרי המחייב את הרשות הביומטרית לעדכן את ועדת הכנסת על כל אירוע אבטחה, הרשות לא דיווחה לכנסת על כך.על כן, התנועה לזכויות דיגיטליות הגיעה עתירה לבג"ץ נגד המאגר הביומטרי. במדגרת העתירה, המדינה חשפה חומר חסוי הנוגעים לאירועי אבטחת המידע. בחומרים אלו נאמר כי האירועים התרחשו בשנים 217 ו2018 אשר שניהם הינם אירועים תפעוליים בהם לא נגרם נזק אבטחתי הנוגעים לפרטיות האזרח. נאמר כי האירועים תוחקרו

מידע מסווג

רשות המאגר הביומטרי לא דיווחה על אירועי אבטחת מידע

בשנתיים האחרונות התרחשו שני אירועי אבטחת מידע במאגר הביומטרי של מדינת ישראל. בניגוד לחוק המאגר הביומטרי המחייב את הרשות הביומטרית לעדכן את ועדת הכנסת על כל אירוע אבטחה, הרשות לא דיווחה לכנסת על כך.על כן, התנועה לזכויות דיגיטליות הגיעה עתירה לבג"ץ נגד המאגר הביומטרי. במדגרת העתירה, המדינה חשפה