לפי מה אני מגדיר את הרמקול החכם?
Dafna

היי, 

רמקולים חכמים נועדו להיות במצב של קשב תמידי. משום כך, הם עשויים לקלוט מידע שאתה לא רוצה לחשוף בפניהם.

ההמלצות העיקריות הן:

1) הקפד לכבות את המכשיר כשאתה לא בסביבה. 

2) השתדל לא לשמור מידע רגיש או מידע אישי על חשבונות המקושרים לרמקולים החכמים.

3) עדכן את המכשיר כך שתתקיים דיפרנציאציה בין קולות וכן שיזהה קולות שונים (האפשרות קיימת כמעט ברוב המכשירים).

4) הפעל הזדהות רב שלבית לחשבון המקושר למכשיר ולממשק המכשיר, ככל שניתן.

5) מעת לעת בדוק את תוויות הקול שהמכשיר שומר באופן אוטומטי – מחוק מידע ישן וצמצמם את המידע השמור על המכשיר.

 

בנוסף, תוכל לקרוא את הכתבה שלנו על כך שעובדים מאזינים להקלטות אלו וכן על המלצות ודרכים

מה חדש בקהילת הסייבר